08.03.2011

POLSKA BEZ ŚMIECI

Reforma systemu gospodarki odpadami komunalnymi to koniec dzikich wysypisk, początek powszechnej segregacji odpadów – pisze minister środowiska.

Po pierwsze – czysty, niezaśmiecony krajobraz, po drugie – bezpieczeństwo ekologiczne, po trzecie – zdrowa konkurencja i rynek przyjazny uczciwym przedsiębiorcom. To możliwe dzięki przekazaniu gminom  zarządzania odpadami komunalnymi. Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska reforma jest wzorowana na systemach funkcjonujących
z powodzeniem w prawie całej Unii Europejskiej. W Niemczech czy Szwecji patrzymy
z zazdrością na niezaśmiecone wsie i miasteczka i pytamy: czemu Polska nie może być czysta?

Obecnie każdy ma obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą śmieci.
Z oficjalnych, niedoszacowanych, danych wynika, że uchyla się od tego minimum 15 proc. Polaków. Kolejnych kilkanaście procent ma umowy podpisane na mniejszą ilość śmieci, niż produkuje. Odpady, których nie odbierają od nas firmy, to te same, które widzimy podczas niedzielnych spacerów czy przy drogach na obrzeżach miasta. Trujący dym z tych śmieci palonych w domowych piecach zatruwa nasze płuca.

System gospodarki odpadami w Polsce jest drogi i nieskuteczny. Groźba unijnych kar przypomina nam, że dopóki nie zaczniemy segregować śmieci i odzyskiwać surowców wtórnych, dopóty będziemy w ogonie rankingu państw Wspólnoty. Z punktu widzenia przedsiębiorców brakuje impulsów do tworzenia nowoczesnej infrastruktury, a szara strefa pochłania co roku setki milionów złotych.

W nowym systemie – na podstawie przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gminy będą miały obowiązek przeprowadzać przetargi na odbiór odpadów, będą gospodarowały środkami z opłat pobieranych od mieszkańców, a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług. Dotychczasowe podejście oparte na maksymalizacji zysku przez firmy nie gwarantowało porządku ani bezpieczeństwa ekologicznego i nie było korzystne dla mieszkańców.

Dzięki obowiązkowym przetargom zlecenia przestaną trafiać do zakładów budżetowych czy komunalnych, zamiast tego powstanie konkurencja. Ponieważ gmina na całym swoim terenie będzie miała uprawnienia do zarządzania odpadami komunalnymi, w końcu dowiemy się, ile mamy śmieci. Koncentracja da impuls do inwestowania w niezbędną nowoczesną infrastrukturę.

Śmieci to obecnie jeden z największych problemów ekologicznych Polski. Reforma gospodarki odpadami komunalnymi oznacza koniec dzikich wysypisk w lasach i przy drogach, za to początek powszechnej segregacji odpadów. Mieszkańcy nadal będą płacić za odbiór śmieci, tak jak za wodę czy ścieki, nie będą jednak musieli sami zawierać umów.

Co oznacza ta reforma? To przede wszystkim szansa na skuteczną walkę z szarą strefą w odpadach komunalnych, na której tracimy co roku kilkaset milionów złotych. To szansa na ucywilizowanie naszej gospodarki odpadami i początek doganiania europejskich sąsiadów.

Jak pokazują badania opinii publicznej, aż 82 proc. Polaków popiera przejęcie obowiązku odbioru i zagospodarowania śmieci przez władze samorządowe w zamian za stałą opłatę. 86 proc. pytanych wskazuje, że obowiązkiem samorządów jest skuteczniejsza kontrola firm wywożących i przetwarzających odpady.

Żadna z dotychczasowych prób reformowania systemu gospodarki odpadami w Polsce się nie powiodła. Tym razem rząd przygotował kompleksową propozycję zmian. Ta reforma ma szansę stać się siłą napędową kolejnych niezbędnych zmian w całej gospodarce odpadami w Polsce. W perspektywie następnych lat ułatwi nam też osiągnięcie unijnych wymogów.

 

Andrzej Kruszewski

Autor jest profesorem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska
i specjalistą w zakresie oddziaływania przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko.

 

Ps. Tekst stanowi przedruk z „Rzeczypospolitej”

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu