Komunikaty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

            Zarząd Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 08.10.2021r. do dnia 28.10.2021r., do godziny 1200, można składać w siedzibie ŻSM – ul. Środkowa 35 w Żyrardowie, oferty dotyczące przetargu pisemnego na najem lokalu mieszkalnego, usytuowanego na III piętrze budynku mieszkalnego
w Żyrardowie przy ul. Spółdzielczej 7 m 23.

         Lokal ten o powierzchni użytkowej 42,31 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – komórka lokatorska, ) składa się z pokoju, kuchni, łazienki, holu i balkonu.

         Cenę wywoławczą stanowi minimalna wysokość czynszu najmu ww. lokalu na poziomie 1.500,00 zł miesięcznie plus opłaty za media, według wskazań liczników i podzielników kosztów (woda zimna i podgrzanie, energia elektryczna, centralne ogrzewanie – zaliczka miesięczna).

         Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony min. 1 rok z możliwością przedłużenia.

Zawarcie umowy jest uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej – w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu.

         Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie 46 855 30 41/42 wew. 34 lub 58.

         Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2021 r. o godz. 1330, a o wynikach przetargu będziemy informować oferentów telefonicznie lub listownie.

Zastrzega się, że ŻSM przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert jak też uznanie, że przetarg nie dał rezultatu – bez podania przyczyny. 

Spoldzielcza 5

 

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

 

KASY

► Biuro Zarządu ul. Środkowa 35

poniedziałek godz. 915 - 1300

od wtorku do piątku godz. 815 - 1300

► Administracja „Wschód” przy ul. Izy Zielińskiej 34
     (na os. Wschód).

poniedziałek godz. 915 - 1245
od wtorku do piątku godz. 815 – 1245.

► Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Wittenberga 5
     (na os. Żeromskiego).

od poniedziałku do piątku - 830 – 1300.

 

************

 

BIURO ZARZĄDU ul. Środkowa 35

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

poniedziałek godz. 915 - 1300

od wtorku do piątku godz. 815 - 1300

 

DZIAŁY :

 

CZŁONKOWSKI     - pok. Nr 2

► WINDYKACJI         - pok. Nr 4

► CZYNSZÓW             - pok. Nr 5

ROZLICZEŃ C.O. – pok. Nr 6

 

***********************

 

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w dniach i godzinach

 

poniedziałek godz. 1000 - 1200

czwartek godz. 1000 - 1200

 

Po uprzednim umówieniu przez Sekretariat
tel. 46 855 49 54, e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

►ADMINISTRACJA os. „ZACHÓD” ul. Okrzei 57
   tel. 46 855 4370, 46 855 3053

►ADMINISTRACJA os. „WSCHÓD” ul. Izy Zielińskiej 34
   tel. 46 855 4692, 46 855 7592

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

poniedziałek godz. 915 - 1300

od wtorku do piątku godz. 815 - 1300

-------------------


Zachęcamy do załatwiania spraw przy pomocy telefonów oraz poczty e-mail.

Prosimy o zachowanie środków ostrożności.
W biurach ŻSM obowiązują maseczki oraz zachowanie bezpiecznej odległości

KOMUNIKAT ŻSM

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 grudnia br. przekazano nam powiadomienie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Żyrardowie informujące o zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki nowych taryf cieplnych dla PEC-u, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019r.

Nowe stawki netto będą wynosiły miesięcznie:

  • za moc zamówioną          7.873,46 zł/MW
  • cena za jednostkę ciepła    33,05 zł/GJ

Zestawienie nowych stawek za energię cieplną z dotychczasowymi pokazuje, że cena netto za moc zamówioną wzrasta z poziomu 6.820,75mzł o 15,43%, zaś cena netto za GJ z poziomu 28,57 zł o 15,68%.

Zawiadamiamy mieszkańców, że powyższe zmiany przeniesione zostaną do naliczeń czynszowych od 1 stycznia 2019r. jedynie w pozycji za moc zamówioną, która wchodzi w skład opłat stałych ciepła.

Podwyżkę ceny Gigadżula rozliczymy po zakończeniu sezonu grzewczego poprzez system podzielników z całego okresu grzania.

Przeliczeniu będzie też podlegać opłata za podgrzanie wody zimnej w terminach rozliczeń zużycia wody tj. w miesiącach grudzień i czerwiec.

                                                                                              Zarząd ŻSM

Komentarz

Zgłoszona przez PEC podwyżka opłat zdaje się kończyć „okres idylli” obiecanej przez „dobrą zmianę”. Szacujemy, że ta podwyżka zwiększy opłaty czynszowe za lokal w zakresie 30 – 50 zł miesięcznie. Ale może sięgnąć i 100 zł.

PEC sygnalizował jesienią podwyżkę o 10 procent. Okazała się ona znacznie wyższa.

Ale to nie koniec, w kolejce do podwyżki ponoć czekają

- opłaty za odbiór nieczystości ( i to dość znaczne)

- podwyżka za gaz ziemny

- podwyżka za dostawę wody i odbiór ścieków.

Nie jest też przesądzona kwestia podwyżki energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,
a z najwyższych sfer rządowych płyną do społeczeństwa sprzeczne informacje.

A wszystko to przez archaiczną gospodarkę energetyczną w kraju i opieranie się jej na węglu i jego odmianach. Polska jako kraj zaczęła odchodzić od rozwijania zielonej
i ekologicznej energii, trując swych obywateli i zwiększając efekt cieplarniany. Okazuje się, że niekoniecznie przez spalanie węgla polskiego, który jest ponoć dobrem narodowym, ale przez spalanie węgla z Donbasu (od rosyjskich separatystów). Powoduje to, że żyrardowski producent ciepła, trujący nasze środowisko musi się wykupić, nabywając wzrastające w cenie „uprawnienia C.O2”, a także płaci za drożejącą dla firm energię elektryczną i za drożejący gaz.

Dlatego, gdy zabraknie wśród zarządzających gospodarką realistów, ale także jednostek
przejawiających empatię w stosunku do oczekiwań społecznych, to żelazna ekonomia   będzie nas stawiała przed tego typu wyzwaniami częściej.

                                                                                              Marian Rusinowski

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1180 ) mogą Państwo

wyodrębnić na własność lokale mieszkalne współfinansowane kredytem ze środków b. KFM,

dla których ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Spółdzielnia jest przygotowana do przeprowadzenia procedury określenia przedmiotu odrębnej własności lokali

w nieruchomościach wybudowanych przy udziale środków b. KFM (podst. pr. art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Wyodrębnienie lokalu w nieruchomości wymaga złożenia przez Państwa wniosku o

ustalenie wysokości kwoty zadłużenia przypadającego na Państwa lokal a następnie jej spłaty.

Bliższych informacji udziela Dział Lokalowy ŻSM ul. Środkowa 35 pok. nr 2.

Tel. (46) 855-30-41 (42)

 

SZANOWNI PAŃSTWO

SAMORZĄD I ZARZĄD Ż.S.M.

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W POSIEDZENIACH RAD OSIEDLI,

NA KTÓRYCH OMAWIANE SĄ SPRAWY

DOTYCZĄCE NASZEJ SPÓŁDZIELNI I MIESZKAŃCÓW.

 

PLAN PRACY RAD OSIEDLI - LINK

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu