22.02.2011 r.

LEPSZA WŁASNOŚĆ NIŻ UŻYTKOWANIE

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 219 z dnia 29 grudnia 2010 r. w poz. 7499 została opublikowana uchwała L/423/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Po czternastu dniach od tej publikacji uchwała zaczęła obowiązywać.

Cytowana uchwała, czyni beneficjentem bonifikaty spółdzielnie mieszkaniowe naszego miasta, pomimo faktu że jedynym wnioskodawcą w tej sprawie od siedmiu lat pozostawała samotnie Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Bonifikata została ustalona w wysokości 90% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej lokalami mieszkalnymi.

Okres po uprawomocnieniu się uchwały przeznaczyliśmy na konsultacje z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami U.M. i ustaleniu kwot przybliżonej wartości poszczególnych działek pod naszymi budynkami oraz opłat jakie z tego tytułu powinni wnieść użytkownicy lokali z poszczególnych budynków. Symulacje pokazały, że po uwzględnieniu 90%-owej bonifikaty jednorazowe opłaty z tytułu przekształcenia wahałyby się w przedziale od 2,59 zł/m2pu do 18,73 zł/m2pu.  Daje to w przybliżeniu przy 50-cio metrowym lokalu kwoty samych opłat od 130 zł do 933 zł. Do tego dojdą jeszcze opłaty za zgromadzenie niezbędnych dokumentów do Notariusza za spisanie aktu i za wpis do Księgi Wieczystej.

 

Powstaje zatem pytanie, czy warto przekształcać ?

Użytkowanie wieczyste należy do tzw.  ograniczonych  praw rzeczowych, daje bowiem tytuł prawny do nieruchomości podobny do własności, lecz bardziej niż własność ograniczony. Sposobem polepszenia sytuacji użytkownika wieczystego jest przekształcenie jego ograniczonego prawa w pełną własność.

Korzyści z przekształcenia jest wiele:

  • Da ono pełnowartościowe prawo do gruntu,
  • Nie trzeba będzie ponosić opłaty za użytkowanie wieczyste (1% wartości gruntu rocznie),
  • Zniknie możliwość wypowiedzenia użytkowania wieczystego przez właściciela,

Wadą jest zaś jednorazowy koszt jaki należy ponieść za przekształcenie.

Prawo do przekształcenia (uwłaszczenia) mają osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży. Prawo to wynikało z ustawy z 29 lipca 2005 r. – „o przekształceniu prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności nieruchomości”.

Ważne jest też, by o przekształcenie w budynku wielorodzinnym wystąpili wszyscy właściciele lokali (zarówno posiadacze odrębnej własności jak i spółdzielnia).

Uchwała Rady Miasta Żyrardowa w sprawie bonifikat odnosi się jedynie do lokali
z prawem spółdzielczym, stanowiących własność spółdzielni. Odrębni właściciele uzyskają bonifikatę wynikającą z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

Ustawa ta gwarantuje niektórym z nich bonifikatę wynoszącą:

● 50 % - należy się osobom z przynajmniej 20 letnim stażem (które użytkownikami wieczystymi stały się przed 5 grudnia 1990 r.) oraz ich następcom prawnym.

● 90 % - na taką obniżkę opłaty mogą liczyć osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono w żądaniem przekształcenia (w II półroczu 2010 r. była to kwota 3200 zł.)

I jeszcze jedno: Uchwała Rady Miasta przy zgodzie na bonifikatę dla lokali spółdzielczych wymaga uiszczenia jednorazowo całej wpłaty. Ustawa sejmowa dla przekształceń odrębnych właścicieli dopuszcza zgodę na wpłatę opłat w ratach w okresie od 10  do 20 lat, przy czym część rozłożona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski

Obecnie w spółdzielni podjęta została akcja informująca o zasadach i warunkach przekształcenia. Do użytkowników lokali (oddzielnie z prawem spółdzielczym i oddzielnie
z odrębną własnością) docierają informacje o koszcie przekształceń i o warunkowej deklaracji, każdego co do dalszego postępowania. W ich ocenie powstanie decyzja, czy ich budynek podejmuje dalsze kroki, czy rezygnuje z przekształcenia.

Ustalono zasadę, że chęć przekształcenia  muszą potwierdzić wszyscy właściciele lokali i wszyscy posiadacze spółdzielczego prawa  do lokalu (lokatorskiego lub własnościowego).

Dopiero wówczas będą z tych budynków redagowane wnioski do Urzędu Miasta o przekształcenie. Spółdzielnia składa wniosek w imieniu użytkowników lokali spółdzielczych oraz  podejmuje się zebrać wnioski właścicieli i przekazać je do Urzędu Miasta.

O ile czasu na złożenie wniosków z lokali spółdzielczych jest wystarczająco (do 31 grudnia 2012 r., o tyle odrębni właściciele mają czas do 8 sierpnia 2011 r, bo z tym terminem mija okres czasu w którym  decyzją Trybunału Konstytucyjnego obowiązują jeszcze przepisy Sejmowej Ustawy o uwłaszczeniach na gruntach gminnych.

Dlatego zwracamy się do wszystkich użytkowników lokali w naszych budynkach, by pilnie podjęli decyzję po otrzymaniu od nas informacji o przekształceniach
i przekazali nam ją poprzez własnoręczną akceptację na liście dla danego budynku wyłożoną w Administracjach Osiedli.

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu