SPOŁECZNYCH  GRUP  MIESZKANIOWYCH  ZAMIAST SPÓŁDZIELNI,  NIE BĘDZIE

 

Rząd na przełomie listopada i grudnia 2010r. przyjął dokument pt. „Główne programy, cele i kierunki wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020r.”

Chodzi zatem o okres najbliższych 10-ciu lat, interesujący dla spółdzielni  mieszkaniowych, głównie pod kątem warunków działania tego największego  krajowego sektora mieszkalnictwa wielorodzinnego.

 

W projekcie wcześniejszego rządowego dokumentu o kierunkach wspierania budownictwa mieszkaniowego do 2020r., który został rozpatrzony przez komitet Rady Ministrów 24 czerwca 2010r. było kilka niepokojących pomysłów, mało przyjaznych spółdzielcom.
To przede wszystkim nacisk na tzw. urynkowienie mieszkalnictwa kosztem głównie spółdzielni. Kierunek ten jest realizowany od kilku lat w wyniku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – to m. innymi wykup mieszkań za złotówkę, likwidacja prawa lokatorskiego, przymusowe zakładanie wspólnoty mieszkaniowej w budynkach spółdzielczych w pełni uwłaszczonych przez dotychczasowych lokatorów.

Przedstawiciele sektora budownictwa w resorcie infrastruktury nie ukrywali, że celem tych wszystkich działań jest „puszczenie” na rynek jak największej liczby mieszkań spółdzielczych do ich wolnego obrotu.  To bez wątpienia poprawiłoby statystyki rozwiązywania kwestii mieszkaniowej w kraju, choć od takich operacji mieszkań nie przybywa. Istniejące aktualnie 3,5 miliona mieszkań spółdzielczych w kraju to łakoma pokusa do pogrzebania w tym majątku, zarządzenia własnościowych przetasowań i prywatyzacji, ograniczenia uprawnień organów samorządowych spółdzielni, by mieszkaniowymi zasobami można było łatwiej huśtać.

Od mieszania herbata nie staje się słodsza, jak od mieszania w ustawach spółdzielczych nie przybędzie mieszkań, ale pokus do mieszania w ustawach wciąż nie brak i przybywają nowe. W pierwszej wersji kierunków wspierania budownictwa mieszkaniowego było projektowane powoływanie tzw. społecznych grup mieszkaniowych. Idea ta była mgliście zarysowana, jednak dość oczywiste wydało się, że chodzi o tworzenie konkurencji dla istniejących spółdzielni mieszkaniowych, które mają już na tym rynku, czasem partnera, a czasem konkurenta w postaci wspólnot mieszkaniowych.

Omawiany dokument z dnia 24 czerwca 2010r. był próbą odpowiedzi rządu na rezolucję Sejmu RP z dnia 19 lutego tegoż roku w sprawie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010 – 2020. Sejm RP wskazał w rezolucji konieczność opracowania programu określającego zasady wspierania budownictwa mieszkaniowego i rozwoju w najbliższych latach.

W dniu 13 lipca 2010r. Rada Ministrów postanowiła odroczyć decyzję w sprawie przyjęcia zgłoszonego przez resort dokumentu i zdecydowała o powołaniu zespołu roboczego do wypracowania koncepcji rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Treść przedstawionego 26.10.2010r. dokumentu jest wynikiem decyzji podjętych przez zespół roboczy. W stosunku do dokumentu rozpatrzonego przez Komitet Rady Ministrów w dniu 24 czerwca wprowadzono następujące główne zmiany:

  1. zrezygnowano z instrumentów wsparcia budownictwa społecznego (dotacje do kosztów oraz preferencyjny kredyt).
  2. 2.      zrezygnowano, na tym etapie prac, z przedstawienia szczegółowego instrumentu wsparcia budownictwa realizowanego w formule społecznych grup mieszkaniowych.
  3. dodano instrument dotyczący usługi odwróconego kredytu hipotecznego.
  4. 4.      dodano rozdział dotyczący regulacji rynku najmu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarowania mieszkaniowych zasobem gminy.
  5. dodano rozdział dotyczący zasad gospodarowania społecznym zasobem czynszowym.

Główne założenia dokumentu Rządu zawierające te istotne zmiany zaprezentowano przedstawicielom Unii Metropolii Polskich, którzy zaapelowali o zwiększenie wsparcia rządu do budownictwa socjalnego i społecznego. Były też konsultowane przez Ministerstwo Finansów, które przypomniało, że realizowana strategia wspierania mieszkalnictwa zmierza do wygaszania dotychczasowych instrumentów wsparcia. Dotyczy to likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wygaszania zobowiązań państwa z tytułu dotychczasowych książeczek mieszkaniowych w spółdzielniach.

Jeśli program wejdzie w życie, to np. w TBS-ach zniesione zostanie ograniczenie maksymalnej stawki czynszu. Od 2012r. zlikwidowane mają być dopłaty do kredytów mieszkaniowych w „Rodzinie na swoim”, a od 2014r zwrot części VAT na materiały budowlane. Z liczbowych konkretów programu wsparcia można wymienić projekt wybudowania w najbliższych latach 7,5 tys. lokali socjalnych (oczekuje na nie 75 tys. rodzin) oraz 400 noclegowni.

Nadal walor nowości ma koncepcja tzw. odwróconej hipoteki, czyli oddania mieszkania przez emeryta bankowi za miesięczną niewielką dopłatą jako dodatek do emerytury. Najwięcej dyskusji wzbudza jednak projekt liberalizacji eksmisji z lokali (ułatwiający wyprowadzenie dłużników) oraz projekt budowy mieszkania na wynajem.

Jak będzie to wyglądało w praktyce zobaczymy. Na pewno jednak do Państwa opiekuńczego dla obywateli w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych już nie powrócimy.

 

                                                                                                          Zarząd ŻSM

 

 

 

Ps. Tekst opracowano na podstawie materiałów prasowych „Kuriera Spółdzielczego”.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu