21.09.2010 r.

O PODZIELNIKACH KOSZTÓW OGRZEWANIA – RAZ JESZCZE

 

Startuje kolejny sezon grzewczy w naszej spółdzielni. To już 17-ty sezon dla tych budynków, które jako pierwsze otrzymały instalację termozaworów  i podzielników kosztów ciepła. Od 15 lat są we wszystkich naszych budynkach. Pomimo upływu czasu budzą one jeszcze niezrozumienie u wielu naszych mieszkańców. Są powodem skarg
i zażaleń.

W skrajnych przypadkach  odmawia się tym systemom racji bytu, przypisując im wywoływanie wszelkich złych zjawisk, które wystąpiły podczas eksploatacji mieszkań
i całego budynku. Zebrane w kraju skrajne opinie są następujące:

1. Metoda podzielników służy złodziejom do okradania spółdzielni.

2. Zakręcanie grzejników naraża budynek na zagrzybienie.

3. Wyrzućmy podzielniki, rozliczajmy się na podstawie powierzchni, nie będzie pleśni
w mieszkaniach.

4. Oszczędnemu lokatorowi, który zakręca grzejniki w mieszkaniu, wychłodzone ściany ogrzewają sąsiedzi oraz wspólne piony grzewcze, za które to ciepło płacą sąsiedzi.

5. Żądaj by po odczytaniu organu rejestrującego (kapilary) zdjąć podzielnik i powiesić go ponownie przed sezonem grzewczym.

 

Wiele takich opinii wynika ze złej woli, ale świadczy też o braku wiedzy mieszkańców o warunkach użytkowania mieszkań, których powinni przestrzegać, bo zobowiązują ich do tego przepisy prawne. Mieszkańcy sądzą bowiem często, że można ograniczyć zużycie ciepła do ogrzewania nie rezygnując przy tym z komfortu cieplnego, lub że nie stosując podzielników kosztów, można obniżyć opłaty za ciepło dostarczane do każdego mieszkania i budynku.

Właściciele i zarządcy budynków mają ustawowy obowiązek nie tylko rozliczać koszty ogrzewania w budynkach mieszkalnych zgodnie z ich zużyciem, ale również przypominać mieszkańcom o konieczności oszczędzania energii pod każdą postacią.

 

Do czego służą podzielniki

Nagrzejnikowe podzielniki kosztów ogrzewania stosuje się w budynkach z systemem c.o., w którym ciepło rozprowadzane jest do mieszkań pionami biegnącymi przez wszystkie kondygnacje. Przy czym poszczególne grzejniki w tym samym lokalu zasilane są z różnych pionów i w związku z tym nie ma możliwości zmierzenia w jednym miejscu ilości ciepła dostarczanego do danego mieszkania.

Podzielniki kosztów ogrzewania rejestrują poziom ciepła powierzchni grzejnika i na tej podstawie ustala się, jaka część kosztów ciepła zużytego w trakcie sezonu grzewczego
w całym budynku przypada na dany lokal mieszkalny lub użytkowy.

Nie są więc one urządzeniami pomiarowymi, ale tzw. urządzeniami wskaźnikowymi, ustalającymi wielkość emisji ciepła w poszczególnych lokalach. Po zliczeniu wskazań wszystkich podzielników w mieszkaniach ustala się udział wyemitowanego przez grzejniki ciepła w ogólnym zużyciu ciepła w budynku.

Podstawą do rozliczenia kosztów ciepła na poszczególne mieszkania są koszty poniesione przez Zarządcę budynku zasilanego w ciepło z sieci ciepłowniczej. Ustawa Prawo Energetyczne nakazuje przy tym, aby między końcowych użytkowników dzielone były wyłącznie koszty ciepła wyszczególnione na fakturze Dostawcy dla danego budynku.

Zarządzający budynkiem powinien zgodnie z prawem energetycznym „przydzielić” każdemu użytkownikowi lokalu z danego obiektu odpowiednią część zakupionego ciepła.

Przydział ten poprzez podział kosztów ogrzewania według powierzchni lokali nie sprzyja oszczędnemu gospodarowaniu ciepłem, chociaż prawo energetyczne daje zarządcy możliwość stosowania tej metody.

Jednak prawo energetyczne nakazuje by wybrana metoda stymulowała energooszczędne zachowanie użytkowników, a warunek ten spełniają systemy rozliczeń kosztów oparte na wskazaniach podzielników.

Prawo wymaga jednak by przyjęta metoda rozliczeń pozwalała na zachowanie poprawnych warunków użytkownika lokali (utrzymywanie właściwych parametrów wilgotności) a także by zostały uwzględnione współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w budynku.

 

Dlaczego warto rozliczać i płacić za ciepło według zużycia

Koszty ogrzewania stanowią znaczną część miesięcznych opłat za mieszkanie. Koszty te co roku rosną co boleśnie odczuwają zwłaszcza osoby o niskich dochodach.

Racjonalne gospodarowanie ciepłem i poziom jego zużycia są istotne nie tylko
z punktu widzenia budżetów domowych. Mają również swój wymiar ekonomiczny
i ekologiczny w skali całego kraju. Sektor komunalno-bytowy, którego częścią są gospodarstwa domowe, zużywa bowiem 40% produkowanej w kraju energii, z czego 86%
w postaci ciepła.

W Polsce 90% energii pochodzi ze spalania węgla, to zaś wiąże się z emisją do atmosfery gazów, głównie dwutlenku węgla. Gazy te zanieczyszczają atmosferę i wywołują tzw. efekt cieplarniany Polska w ramach międzynarodowych zobowiązań musi ograniczać emisję gazów. Jeśli nasze ciepłownie i elektrociepłownie przekraczają przyznane im limity emisji muszą kupować dodatkowo prawo do emisji.

Koszty zakupu tego są wliczane potem do kosztów produkcji energii cieplnej
i w rezultacie przenoszą się na użytkowników lokali. Dlatego winni oni być szczególnie zainteresowani racjonalnym zużywaniem energii cieplnej.

Pomimo prowadzonej od wielu lat termomodernizacji budynków i propagowania idei racjonalnego gospodarowania ciepłem w Polsce nadal zużywa się go średnio dwukrotnie więcej na ogrzanie metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej niż np. w Niemczech, Szwecji czy Dani leżących w tej samej strefie klimatycznej.

W tych krajach od dziesięcioleci powszechnie stosuje się systemy indywidualnego rozliczania kosztów ciepła stymulujące racjonalne zachowanie mieszkańców.

Oczywiście wyposażenie grzejników w podzielniki i rozliczanie kosztów ogrzewania stosownie do wskazań może skłaniać niektóre osoby do nadmiernego oszczędzania
i utrzymywania w użytkowanym lokalu zbyt niskiej temperatury, a także do drastycznego ograniczania wentylacji, czyli do zachowań nieracjonalnych. Osoba taka szkodzi własnemu zdrowiu, a także przyczynia się do degradacji całego budynku, szkodzi więc sąsiadom.

Na szczęście istnieją dzisiaj przepisy prawne pozwalające zarządcy budynku skutecznie przeciwstawiać się takim zachowaniom użytkowników lokali.

Jeden z takich przepisów to art. 134 Prawa energetycznego, który nakazuje instalację takich termozaworów na grzejnikach w lokalach, które uniemożliwią uzyskiwanie temperatury niższej niż 16 0C, co skutecznie zapobiegało by ich zawilgoceniom,
a w konsekwencji zagrzybieniom.

U nas z ŻSM jest to problem nowy, który 15 lat temu nie był uwzględniany przez producentów termozaworów. Dzisiaj są one zainstalowane u nas w najnowszych budynkach. W przyszłości będą montowane przy wymianie starych termozaworów.

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu