22.12.2015

SPOKOJNYCH ŚWIĄT W NASZYCH SP

ÓŁDZIELCZYCH DOMACH

            Po raz 57 obchodzimy w żyrardowskiej spółdzielczej rodzinie Święta Bożego Narodzenia, witamy Nowy Rok.

W marcu przyszłego roku minie 58 lat od powstania naszej spółdzielni. To dzięki naszym poprzednikom, założycielom Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 7 tys. żyrardowskich rodzin może przeżywać te święta pod wspólnym dachem, w swoich spółdzielczych mieszkaniach. Pomyślmy też o nich w tym niezwykłym okresie.

            Miniony rok był dla naszej spółdzielni kolejnym trudnym okresem. Był też trudny dla całej spółdzielczości, w tym dla spółdzielczości mieszkaniowej szczególnie.

Rozchwianie polityczne wobec spółdzielczości, próba wtłoczenia jej w neoliberalną gospodarkę i polityczna gra na rozbicie ruchu spółdzielczego wywoływało w nim określone napięcia. Wszystko to odbywało się w polskim parlamencie, gdzie Komisja Nadzwyczajna ds. rozpatrzenia ustaw spółdzielczych przygotowywała projekt nowej ustawy, w swoich założeniach zmierzającej do nałożenia spółdzielczości kagańca administracyjnego..

Sejmowi liderzy antyspółdzielczej krucjaty próbowali wprowadzić do projektu ustawy zapisy z korzyścią dla antyspółdzielczego lobby deweloperskiego czy dla zrzeszeń zarządców nieruchomości.

            Na szczęście nastąpiło opamiętanie w grupie posłów koalicyjnych i pomysły antyspółdzielcze, razem z ich propagatorką (p. Lidią Staroń) zostały odrzucone przez jej własne środowisko polityczne.

            Jest zatem nadzieja na chwilowy spokój i na rzeczowe rozmowy ze środowiskiem spółdzielczym o niezbędnych i obopólnie korzystnych zmianach ustawowych, jakie winny być wprowadzone w ustawach spółdzielczych.

            W działaniach organizacyjno-finansowych, pomimo ich poprawności, potwierdzonej pozytywną oceną biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe spółdzielni, nadal musieliśmy się mierzyć ze skutkami zubożenia społecznego, jakie od kilku lat odnotowujemy w naszym mieście, wśród naszych mieszkańców.

            Rok 2014 zamknęliśmy zadłużeniem mieszkańców w wysokości 4,871 mln.zł. co stanowiło 12,23 proc. w stosunku do całorocznych naliczeń czynszowych. Ten stan stworzył duże zagrożenie dla naszej płynności finansowej i działań gospodarczych, które muszą być finansowane w ciągu roku. Stąd intensyfikacja działań windykacyjnych jaka nastąpiła
w mijającym roku(o której pisaliśmy w miesiącu listopadzie br.), która pozwoliła do końca III kw. zmniejszyć dług o 614 tys. zł. i obniżyć wskaźnik zadłużenia do poziomu 10,81 proc. Działania te będą nadal kontynuowane.

            W mijającym roku nastąpiła dalsza stabilizacja działań organizacyjnych
w rozliczeniach kosztów nieruchomości
, które zgodnie z prawem, od 2008 r. są prowadzone dla każdej nieruchomości oddzielnie. Każdy budynek ma dzisiaj indywidualną stawkę eksploatacyjną, ustaloną w oparciu o wynik roku poprzedniego. Każdy budynek płaci za swoje ciepło, za swoją wodę, w tym za tzw. „wodę osieroconą”, za jej podgrzanie oraz za energię elektryczną. W mijającym roku w wyniku pewnej stabilizacji i dokładności rozliczeń, wskaźnik nierozliczającej się wody spadł za okres I półrocza do poziomu 2,5 proc. (prawie dwukrotnie mniej niż w latach poprzednich).

Ustabilizowały się też i obniżyły ceny podgrzania wody ciepłej w poszczególnych nieruchomościach. Natomiast rozliczenie zużycia ciepła przez nowy podzielnik elektroniczny wykazało potrzebę przystosowania swoich przyzwyczajeń do jego parametrów i warunków
w jakich rejestruje jednostki zużywanego przez grzejniki ciepła. Nowy podzielnik na pewno nie dopuszcza do prób manipulacji i oszukiwania systemu naliczającego.

            Ważnym elementem opłat za mieszkania są koszty dostaw komunalnych. Nie mamy sygnałów by mogły ulec wzrostowi w 2016r. (zarówno stawki ciepła jak i wody). Stawki opłat za śmieci uległy już zmianie od dnia 1 września br. i nie jest przewidywany ich dalszy wzrost.

            W minionym roku podjęliśmy ważną z punku naszej spółdzielni, decyzję
o pomnażaniu majątku spółdzielni. Nasza spółdzielnia działając na terenie gminy Żyrardów będzie budowała dla mieszkańców miasta nowe mieszkania i to nie w systemie prawnym ustalającym odrębną własność lokali w budynku. Taka własność byłaby natychmiast wyprowadzana z majątku spółdzielni przez powstałą wspólnotę mieszkaniową.

            Wobec mizerii decyzyjnej organów państwowych, co do wspomagania taniego budownictwa dla obywateli, przygotowaliśmy rozwiązania prawne i rozpoczęliśmy realizację budynku spółdzielczego na wynajem, poza systemem państwowego wspomagania.

            To nasz eksperyment. Budynek nie jest wielki (16 lokali), ale już dzisiaj zdecydowało się na niego 9-ciu najemców, którzy będą za 50 metrowe mieszkanie wnosili czynsz najmu nie przekraczający 1000 zł. (ze wszystkimi składnikami opłat). Wszyscy zgłoszeni zadeklarowali chęć wykupu, w przyszłości, swych mieszkań na własność. Budynek zamierzamy przekazać użytkownikom do końca III kw.

            Gdy zamierzenie się powiedzie, będziemy kontynuowali dalsze realizacje, we współpracy z gminą. Budowaliśmy także zespoły garażowe (18 boksów) na os. Piękna
i zamierzamy te działania kontynuować w roku przyszłym.

            W mijającym roku, w ramach akcji docieplania, ociepliliśmy kompleksowo jeden budynek w os. Kościuszki (bl. nr 8) i dociepliliśmy stropodachy w 19 budynkach. Na rok 2016 planujemy następne realizacje w tym zakresie.

Poza tym:

Realizowaliśmy zadania zawarte w programach prac modernizacyjnych budynków i ich infrastruktury osiedlowej.

W tym między innymi:

- wykonanie remontu z dociepleniem ścian bocznych wiatrołapów w 6-ciu budynkach PDM,

- przeprowadzenie modernizacji instalacji elektrycznej w17 budynkach os. Wschód
w celu doprowadzenia jej do zgodności z aktualnymi przepisami prawa budowlanego
i ochrony p.poż.

- zmodernizowanie rozdzielaczy cieplnych w bud. bl. 2 os. Kościuszki i bl.1,6, 7,8,9,10,11,12 i 27 os. Batorego I, II oraz IV.

- modernizacje ciągów pieszych i dróg osiedlowych oraz miejsc postojowych i parkingów
w os. Batorego, Kościuszki i Teklin.

● W ramach modernizacji systemów pomiaru i rozliczeń wody kontynuowaliśmy okresową wymianę starych wodomierzy na nowe z nakładką radiową (ok. 4000 szt.)

● Doskonaliliśmy systemy dozoru i konserwacji budynków oraz ich remontów, dla utrzymania wysokiego poziomu sprawności i bezpieczeństwa użytkowania oraz utrzymania wymogów zgodnych z przepisami prawa budowlanego. Nasze instalacje gazowe, spalinowe, wentylacyjne i pozostałe, a także dźwigi osobowe są pod fachowym nadzorem i są bezpieczne.

            Celem naszych działań w mijającym roku było zapewnienie mieszkańcom nie tylko bezpieczeństwa technicznego zamieszkiwania, ale również bezpieczeństwa ekonomicznego dla finansów spółdzielni. Staraliśmy się przy tym, tam gdzie jest to zasadne i właściwe, solidaryzować się z biedą i kłopotami płatniczymi mieszkańców, otwierając nad nimi parasol ochronny jaki gwarantuje im spółdzielcza wspólnota.

---------------------------

            O tych sprawach wspominaliśmy w dniu 10 grudnia na wigilijnym spotkaniu samorządu spółdzielczego w Klubie Osiedlowym „KOLIBER” w którym uczestniczyli członkowie wszystkich czterech Rad Osiedlowych, Zarządu i Rady Nadzorczej ŻSM oraz przedstawiciele załogi.

            Zaproszenie na spotkanie przyjęli i przybyli nasi „przyjaciele” ze Straży Miejskiej
i Policji, które to instytucje na codzień współpracują z Radami Osiedlowymi.

            W trakcie symbolicznej wieczerzy wigilijnej, był opłatek i kolędy, zarówno polskie jak i anglo-saskie, które z werwą zaprezentował dziewczęcy zespół FORMAT, kierowany przez p. Roberta Siniarskiego, działający przy Klubie „KOLIBER”.

            Po zakończeniu wszyscy rozstawali się z nadzieją na ponowne spotkanie, przy wigilijnym stole, w zdrowiu i w pełnym składzie za rok. Z taką samą nadzieją pozostaje także Zarząd Spółdzielni.

            Wszystkim naszym mieszkańcom, życzymy wiele zdrowia
i pomyślności. By święta w ich domach były spokojne, wesołe i dostanie. By rok 2016 przyniósł im nowe szczęśliwe doznania.

                                                                                                           Zarząd ŻSM

Ps. Informujemy czytelników, że załoga naszej spółdzielni, członkowie Rady Nadzorczej, oraz załogi firm obsługujących spółdzielcze zasoby poprzez zbiórkę środków finansowych, odzieży, żywności, chemii oraz innych rzeczy będących życzeniem obdarowywanych skierowanym do darczyńców ufundowali SZLACHETNĄ PACZKĘ, dla ubogiej żyrardowskiej, wielodzietnej rodziny, którą przekazano w terminie wyznaczonym przez krajowego koordynatora w dniu 12 grudnia. Łzy, wzruszenie i radość obdarowanych były dla nas cenniejsze niż wszystkie pieniądze świata.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu