13.09.2011 r.

KOŃCOWE WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW OGRZEWANIA ZA SEZON 2010/2011

Przedstawiamy końcowe wyniki rozliczenia minionego sezonu grzewczego, które były przedmiotem oceny przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na jej posiedzeniu
w miesiącu sierpniu br. Informacja rozszerza dane w stosunku do wyników cząstkowych, które opublikowaliśmy przed miesiącem. Zawiera także zestaw stawek opłat (zaliczek) za ogrzewanie, które zatwierdziła RN na kolejny sezon grzewczy.

1. Miniony sezon grzewczy był w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej siedemnastym okresem w którym koszty zakupu ciepła rozliczano przez podzielniki. Poza tym systemem rozliczeń pozostaje jedynie 9 budynków typu Czerskiego (w os. Sikorskiego i Żeromskiego)
o 495-u lokalach. Kilkanaście budynków, w tym ostatnie, najnowsze są uzbrojone
w podzielniki elektroniczne, pozostałe w wyparkowe. Sezon grzewczy 2010/2011 był sezonem bardzo długim. Trwał od 16 września 2010 r. do 9 maja br. Był też bardzo kosztowny, najdłuższy w ostatnim dwudziestoleciu. Dlatego bilans sumy wnoszonych zaliczek i poniesionych kosztów, pomimo przedłużenia obowiązku dodatkowego wnoszenia zaliczek w m-cu maju br. przez 54 budynki, był bliski zeru.

2. Wyniki  rozliczeń  kosztów  ciepła  pokazują,  że  w  grupie  9-ciu  budynków bez systemu termoregulacji siedem miało ujemne saldo rozliczenia a dwa dodatnie.  Uzyskały one ujemny bilans w wysokości 80,125 tys. zł.
Z  kolei  wśród  6463  lokali mieszkalnych oprzyrządowanych w podzielniki – 3639 uzyskało nadpłatę  i  wyniosła  ona  602.516 tys. zł. ,  zaś  w  2824  lokalach  ich użytkownicy uzyskali ujemny  wynik  rozliczenia  w wysokości 522,299 tys. zł. i będą zmuszeni do dopłacania.

Per  saldo  mieszkańcy  tych  budynków  uzyskali  z rozliczeń globalną nadpłatę w wysokości 80,216 tys. zł.

Nie było budynku w którym by nie wystąpił obowiązek dopłaty do rozliczenia. Budynków
z ujemnym saldem rozliczenia było 55 ze 147 posiadających system podzielników. Wśród nich najwięcej było z os. Teklin – 19 szt. z os. Wschód – 10 szt.  
i z os. Batorego – 10 szt.

 

Najwięcej lokali dopłacających mają budynki (w nawiasie wielkość dopłaty):

- bud. 16 os Teklin – 76,3 % lokali (6,142 tys. zł)

- bud. 31 os. Teklin – 71,2 % lokali (8,379 tys. zł)

- bud. 23 os. Wschód – 69 % lokali (1,385 tys. zł)

 

Z kolei największą nadpłatę mają:

- bud. 7 os. Centrum – 7,974 tys. zł

- bud. 6 os. Centrum – 5,294 tys. zł

- bud. Radziejowska – 5,134 tys. zł

Po czym w budynkach tych też występują lokale z niedopłatą lecz jest ich mniej niż 30 %.

Jeśli idzie o wielkości zwrotów czy dopłat to ekstremum dla zwrotów wyniosło w br. – 2052 zł (przy zaliczce 2556 zł), przy czym zwroty powyżej 500 zł miało 158 lokali. Z kolei największa dopłata to 1669 zł (przy zaliczce  1200 zł).

Te ekstremalne zwroty bądź dopłaty wynikają z różnych poziomów wnoszonych zaliczek, odbiegających w górę i w dół od poziomu średniego (min. – 1,8 zł/m2 – max 5,5 zł/m2).

3. W sezonie grzewczym 2010/2011 zakupiliśmy ciepła na cele grzewcze (w części zmiennej) za kwotę 6,111 mln. zł; z czego w budynkach z podzielnikami koszt wyniósł 5,599 mln. zł zaś w budynkach bez podzielników 0,512 mln. zł.

Zestawienie wyników w porównaniu z poprzednimi sezonami (dla budynków z podzielnikami) przedstawia tabela:

Lp

Nazwa operacji

2008/09

2009/10

2010/11

5:4 (%)

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

Koszty zakupu (mln)

Zaliczki wniesione (mln)

Nadpłaty (mln)

Wielkość nadpłat, oszczędności

4,200

4,573

0,373

8,1 %

5,075

5,474

0,401

7,9 %

5,599

5,679

0,080

1,4 %

110,3 %

103,7 %

20,0 %

17,7 %

 

Powyższe zestawienie pokazuje, że wyższe koszty zakupu ciepła przy optymalizacji zaliczek powodują zbliżanie się do coraz niższych poziomów nadpłat. Tegoroczny poziom „oszczędności” był najniższy od początków stosowania podzielników w naszej spółdzielni.

4. Średnia miesięczna zaliczka wnoszona przez statystyczny lokal w spółdzielni (w grupie lokali z podzielnikami) naliczana przez okres 7-miu miesięcy wyniosła w minionym sezonie – 2,48 zł/m2 ( w ubiegłym sezonie – 2,39 zł/m2), zaś średni koszt rozliczonego ciepła wyniósł – 2,45 zł/m2 (poprzednio – 2,22 zł/m2).

Na poszczególnych osiedlach statystyka ta wypada następująco (w nawiasie poprzedni sezon):

Zaliczka (zł/m2)          Koszty (zł/m2)

- os. Sikorskiego (1 budynek)                                   2,81 (2,57)                  2,72 (2,17)

- os. Żeromskiego                                                      2,67 (2,52)                  2,61 (2,36)

- os. Batorego                                                            2,47 (2,42)                  2,46 (2,24)

- os. Centrum                                                             2,56 (2,49)                  2,43 (2,25)

- os. Kościuszki                                                         2,91 (2,97)                  2,91 (2,76)

- os. Wschód                                                             2,45 (2,34)                  2,43 (2,22)

- os. Teklin                                                                 2,35 (2,26)                  2,37 (2,10)

- os. Piękna                                                                2,26 (2,12)                  2,06 (1,89)

 

Najlepsze budynki na poszczególnych osiedlach miały średnie wyniki kosztów zużycia ciepła następujące:

- bl. 57 os. Żeromskiego         - 2,14 zł/m2 (ocieplony)

- bl. 3 os. Batorego                 - 2,00 zł/m2 (system WK-70)

- bl. 7 os. Centrum                 - 1,82 zł/m2 (ocieplony)

- bl. 11 os. Kościuszki            - 2,50 zł/m2 (ocieplony)

- bl. 14 os. Wschód                - 2,02 zł/m2 (ocieplony)

- bl. 38 B os. Teklin                - 2,03 zł/m2 (system WB-80)

- bl.  W 5 Piękna                    - 1,59 zł/m2 (nowa technologia)

Te dobre wyniki uzyskały budynki o wysokiej sprawności termicznej (ocieplone, nowe lub technologia zmodernizowana WB-80), oraz tam gdzie dyscyplina oszczędzania ciepła przez mieszkańców jest wysoka.

Natomiast najsłabsze wyniki na poszczególnych osiedlach miały:

- bl. 3 na os. Żeromskiego                             - 3,24 zł/m2

- bl. Hotelowo-Rotacyjny (Batory)               - 3.15 zł/m2

- bl. 2 na os. Centrum                                    - 3,32 zł/m2

- bl. 2 na os. Kościuszki                                 - 3,26 zł/m2

- bl. 15 na os. Wschód                                   - 2,74 zł/m2

- bl. 31 na os. Teklin                                      - 2,93 zł/m2

- bl. Łącznik 2 kompleks na os. Piękna         - 3,00 zł/m2

5. W nadchodzącym sezonie grzewczym (od 1 października br.) będą obowiązywały stawki indywidualne zaliczek, ustalone na poziomie wyniku, jaki uzyskał lokal w sezonie 2010/2011.

Również na dotychczasowym poziomie pozostają zaliczki minimalne dla lokali
w budynkach z podzielnikami i wynoszą one 1,80 zł/m2 miesięcznie dla lokali mieszkalnych
i użytkowych. Także nie ulegają zmianie zaliczki maksymalne i wynoszą 5,50 zł/m2 dla lokali mieszkalnych i 7,00 zł/m2 dla lokali użytkowych.

Zaliczki dla 9-ciu budynków typu Czerskiego, nie posiadających systemu regulacji cieplnej i podzielników zostały ustalone na poziomie uzyskanego przez nie  wyniku, są jednakowe w obrębie każdego budynku i zawierają się w przedziale od 3,03 zł/m2 do 4,18 zł/m2.

Dokładne informacje o poziomie zaliczek w nadchodzącym sezonie, zostaną przekazane mieszkańcom w wydruku wymiaru opłat od dnia 1 października br.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu