30.08.2011r.

RADIOWY ODCZYT WSKAZAŃ ILOŚCI ZUŻYCIA WODY, BĘDZIE ROZWIJANY W NASZYCH BUDYNKACH

Już w miesiącu wrześniu pierwsze budynki w naszej spółdzielni zostaną wyposażone
w wodomierze nowej generacji. Będą to wodomierze typu SMART+, które są aktualnie najlepiej zabezpieczonymi przed zakłóceniami w pracy, wodomierzami suchobieżnymi. Wraz z zainstalowaną nakładką radiową pozwolą one na rozwinięcie techniki radiowego (zdalnego) odczytu ich wskazań, bez potrzeby wejścia do lokalu w którym funkcjonują.

System zdalnego radiowego odczytu wodomierzy zainstalowanych w lokalach mieszkalnych i na przyłączu wodnym budynku to doskonałe i nowoczesne rozwiązanie, które staje się standardem w nowym budownictwie. Nie wymaga on okablowania budynku co obniża koszty jego uruchomienia.

Pracownik odczytujący liczniki jest niezależny od lokatorów i nie musi wchodzić do każdego mieszkania czy piwnicy, aby odczytać trudnodostępne wodomierze. Wystarczy, że przejdzie przez uliczki osiedlowe niosąc ze sobą przenośne urządzenie odbiorcze by odebrać dane z kilkuset lokali w ciągu kilkunastu minut. Tak szybki odczyt jest możliwy dzięki zastosowaniu systemu jednokierunkowego. Wystarczy pojawić się w zasięgu nadawania licznika (ok. 300 m), a informacje błyskawicznie zostają załadowane na przenośny komputer typu palmtop.

Problemem zarówno naszej spółdzielni jak i innych zarządców rozliczających dostawy wody do mieszkań były w ostatnim okresie wady dotychczasowej metody odczytów tradycyjnych wodomierzy takie jak:

 • Niemożliwość precyzyjnego zbilansowania wskazań sumy wodomierzy mieszkaniowych z wodomierzem głównym ze względu na różne czasowo momenty odczytu (często parodniowe),
 • Kosztowność odczytu i tworzenia baz danych, związane z koniecznością dotarcia do mieszkań w określonym terminie (w tym kilkukrotnego),
 • Problemowość związana z koniecznością odczytu danych z wodomierzy zainstalowanych w miejscach trudnodostępnych,
 • Wiarygodność odczytu, związana z podatnością urządzeń odczytowych na zakłócenia magnetyczne , próby manipulacji wskazań czy błędy odczytu.

Te wady dotychczasowych metod odczytowych w oparciu o stosowane wodomierze powodowały, że koszty nierozliczającej się wody tzw. „wody osieroconej” dochodziły u nas do 5 %.

Radiowy system AMR we współpracy z wodomierzem SMART+ ma wyeliminować te wady i zminimalizować ilości „wody osieroconej”, tworzącej się pomiędzy sumą wskazań wodomierzy lokalowych i wodomierza głównego.

Podstawowym elementem nowego systemu pomiarów jest wodomierz typu SMART+. Na ten wodomierz, po ocenie jego parametrów technicznych, innych walorów oraz ceny zdecydowaliśmy się w naszej spółdzielni. Jego producentem i dostawcą całego systemu, łącznie z przekazaniem systemu odczytowo-rozliczeniowego do Odbiorcy jest grupa APATOR-POWOGAZ z Poznania. Co zaś najważniejsze, to to, że wdrożenie systemu
z okresową wymianą legalizacyjną wodomierzy dotychczasowych na wodomierze SMART+, zmieści się w kosztach na które zbieramy środki od mieszkańców w dotychczasowej wysokości.

Nowe wodomierze z nakładkami radiowymi, które będziemy instalować od miesiąca września, tam gdzie minął okres legalizacyjny dotychczasowych wodomierzy, charakteryzują następujące cechy:

 • Odporność na silne wewnętrzne pole magnetyczne,
 • Przystosowanie do montażu nakładki radiowej dla zdalnego odczytu i sygnalizacji alarmów,
 • Wiarygodność wskazań, spełniająca wymagania metrologiczne,
 • Łatwość odczytu wskazań liczydła,
 • Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną,
 • Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarzania wody.

Natomiast główny element zestawu to nakładka radiowa SMART TOP, zbudowana na bazie nowoczesnego układu mikroprocesorowego, służąca do bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych z wodomierzy SMART, przy czym dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwa jest z nią dwukierunkowa transmisja danych (przekaz odczytanych danych przez wodomierz i przekaz dyspozycji dla wodomierza).

Poza odpornością na zakłócenia, czy umiejętnością rozpoznania kierunku przepływu wody nakładka sygnalizuje do komputera (SMART TERMINAL) alarmy:

 • Demontażu nakładki przez osoby niepowołane,
 • Zakłócenia pracy nakładki radiowej np. odłączenie zasilania,
 • Oddziaływania polem magnetycznym,
 • Wstecznego przepływu,
 • Wycieków,
 • Wystąpienia przepływu maksymalnego,
 • Wyczerpania baterii,
 • Przerwania pracy wodomierza.

Pierwsze trzy alarmy to reakcja na próby niepowołanej ingerencji (oszustw). Te próby zostają zarejestrowane w komputerze, a zarządca podejmie regulaminowe działania wobec prób oszustwa.

System zamykają dwa urządzenia: tzw. Przenośny MODUŁ Komunikacyjny, który pośredniczy pomiędzy nakładką radiową a terminalem odczytowym oraz SMART terminal – komputer kieszonkowy, który umożliwia zdalną konfigurację nakładek oraz odczyt pomiarów.

Odczytane dane są w nim gromadzone na karcie pamięci SD, dzięki czemu nie ma praktycznie limitu odczytywanych urządzeń radiowych.

Przedstawiony zestaw urządzeń systemu, którego upowszechnienie będzie przeprowadzane w naszych osiedlach pozwala na inkasencki system zbierania danych (przez inkasenta przemieszczającego się między budynkami). Jest on prosty i tańszy
w przeciwieństwie do systemu stacjonarnego, który jest bardziej rozbudowany i posiada sieć. Pozwala za to objąć odczyt na całym obszarze zarządcy i sterować nim z jednego centralnego ośrodka.

Przekazując czytelnikom powyższe informacje liczymy na zainteresowanie nową technologią pomiaru i odczytów. Będziemy ją przybliżać w kolejnych materiałach, podobnie będzie się działo z unormowaniami regulaminowymi w spółdzielni, które obejmą ten rodzaj działań.

Jednocześnie przestrzegamy przed pokusą manipulacji i podejmowania prób oszukania przyrządów. Każda taka próba wywoła alarm u operatora i działania dyscyplinujące wobec osób ją podejmujących.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu