09.09.2011 r.

SEJM OGRANICZA WZROST OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE, DAJĄC GMINOM DECYZJĘ O STOSOWANIU BONIFIKAT. ZMIANY DOTYKAJĄ TEŻ PRZEKSZTAŁCEŃ PRAWA DO GRUNTU.

Prawdopodobnie na jesieni wejdą w życie przepisy wprowadzające nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Zawiera je nowelizacja ustaw
o gospodarce nieruchomościami oraz o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Pierwszy z projektów zakłada mechanizm ograniczający skalę podwyżek przez gminy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. W ostatnich latach w kraju gminy podniosły te opłaty nierzadko nawet o kilka tysięcy procent (u nas w Żyrardowie z dniem 1 stycznia 2009 r. o blisko 300%).

Mechanizm ten przewiduje, że gdy podwyżka przekracza 200 procent dotychczasowej opłaty, będzie rozłożona na raty i w pierwszym roku nie mogła by przekroczyć 200 procent, zaś
w kolejnych dwóch latach pozostałość byłaby rozłożona na dwie roczne raty.

Nowelizacja daje ponadto prawo gminom przyznawania bonifikat w rocznych opłatach za użytkowanie wieczyste.

Drugi projekt dot. przekształceń prawa do gruntu rozszerza beneficjentów przekształceń o firmy dysponujące nieruchomościami komercyjnymi (poprzednio były to jedynie nieruchomości na cele mieszkaniowe i rolne). Warunkiem przekształcenia jest ,by one lub ich poprzednicy prawni byli użytkownikami wieczystymi przed 13 października 2005 r. Nowela nie przyznaje im jednak bonifikat. Sama gmina lub starostwo o tym zdecydują.

Parlamentarzyści chcą wyeliminować problem, często występujący w dużych wspólnotach mieszkaniowych oraz w spółdzielniach. Chodzi o brak zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność wszystkich współużytkowników wieczystych w nieruchomości. Proponują, by o tym, czy przekształcić użytkowanie wieczyste, czy nie, zdecydowała większość. Oznacza to, że właściciele mieszkań dysponujący więcej niż połową udziałów w nieruchomości wspólnej składaliby wniosek
o przekształcenie do gminy. Gdyby natomiast co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosił sprzeciw wobec takiego wniosku, wówczas wójt, burmistrz, prezydent miasta
(w przypadku gruntów komunalnych) zawieszałby postępowanie. Wtedy współużytkownicy mogliby jeszcze wystąpić do Sądu, by ten podjął decyzję, czy mogą się ubiegać
o przekształcenie pomimo braku zgody wszystkich, czy nie.

Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego wprowadza tylko jeden rodzaj obowiązkowej bonifikaty. Ma ona wynieść 50% i otrzymają ją wyłącznie osoby fizyczne, a upust dotyczy jedynie gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Co się zaś tyczy gruntów gminnych (tak jak w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej) to wyrok Trybunału Konstytucyjnego wprowadził ograniczenie bonifikat ustawowych i z dniem 10 sierpnia br. skorzystanie z nich będzie możliwe jedynie za zgodą samorządu (Rady Gminy).

U nas w Żyrardowie taka zgoda jest. Uchwałą z dnia 28 października 2010 r. Rada Miasta uchwaliła bonifikatę za przekształcenie prawa do gruntu dla spółdzielni mieszkaniowych w wysokości 90%.

Okazuje się jednak, że bonifikata ta dla większości użytkowników naszych lokali jest za mała, oraz, że jej poziom nie objął części grupy „właścicieli”, których dochód w rodzinie przekraczał średnią krajową (w I kw. br. to 3.225,-zł).

Ponadto do kosztów całej operacji obok kwoty przekształcenia prawa, indywidualnej dla każdego lokalu, należy doliczyć:

- koszty wyceny gruntu przez rzeczoznawcę,

- koszt uzyskania wypisów z rejestrów (gruntu, KW),

- koszty aktu notarialnego i wpisu do KW.

Dlatego zainteresowanie przekształceniami prawa do gruntu, przez użytkowników lokali w naszej spółdzielni jest niewielkie. Pokazało to prowadzone przez
I półrocze br. rozpoznanie dla każdego budynku. Jego wyniki ustaliliśmy w miesiącu lipcu br.

Na 6815 użytkowników lokali do których przekazano informację o przewidywanym poziomie kosztów przekształcenia tak dla przekształceń zadeklarowało 1285 tj. 18,8%.

W Administracji Zachód było to 781 osób co stanowi 22,6% ogółu, zaś w Administracji Wschód 504 osoby tj. 14,9%.

Większość 50-cio procentowa użytkowników zainteresowanych przekształceniem
w danej nieruchomości  wystąpiła tylko w dwóch przypadkach – bud. przy ul. 16 Stycznia 22 (57,1%) i bud. przy ul. Legionów Polskich 60 (53,1%), co i tak w świetle dzisiejszych uwarunkowań prawnych jest niewystarczające do kontynuacji działań przekształceniowych.

Było także kilka niewielkich nieruchomości (po jednej w os. Centrum, Teklin i 7 na os. Piękna) gdzie zainteresowanie przekształceniami było zerowe.

Natomiast ciekawostką jest to, że w kilku budynkach osiedla Teklin, gdzie
w strukturze użytkowników  nieruchomości występuje dzisiaj przewaga „właścicieli” zainteresowanie przekształceniem prawa własności do gruntu nie przekraczało 10%.

------------------

Co dalej z przekształceniami? Został zamknięty pewien rozdział, który nierówno traktował użytkowników z prawem pełnej własności i z prawem spółdzielczym do lokalu.

Dalej o poziomie bonifikat będą decydować Rady Gmin i Miast. Nasza Rada Miasta już raz zadecydowała, udzielając 90-cio procentowej bonifikaty. Niestety nie została ona skonsumowana przez mieszkańców, gdyż dla wielu okazała się za niska. Czy zatem gmina zgodzi się na jej zwiększenie, tak jak zrobiło to wiele gmin w kraju?

Będziemy o to nadal zabiegać.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu