17.05.2011 r.

CZY UZYSKANIE PRAWA DO WŁASNOŚCI GRUNTU POD BUDYNKAMI PRZESTAŁO NAS INTERESOWAĆ ?

Prowadzona u nas od ponad trzech miesięcy akcja rozpoznawcza, dla ustalenia poziomu zainteresowania przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności do gruntu pod nieruchomościami spółdzielczymi, wykazała że jest ono małe. Dotychczas zadeklarowało je niewiele ponad 18% użytkowników lokali z 82% zbadanych nieruchomości, a to oznacza, że wszelkie dalsze działania zostają w nich zatrzymane.

Nie pomogą więc żadne zaklinania rzeczywistości przez propagatorów przekształceń
i tych wszystkich, którzy zarzucali pasywność i brak działań w tym zakresie służbom spółdzielni. O chęci przekształcania muszą dzisiaj zadecydować sami mieszkańcy, bo to oni ponoszą bieżące koszty takiej zmiany. Bez pełnej zgody użytkowników mieszkań w każdym
z budynków, w tym właścicieli i posiadaczy praw spółdzielczych do lokali, operacja przekształcenia prawa wg. dzisiejszych  uwarunkowań prawnych nie jest możliwa.

Przypomnijmy zatem, że dzięki bonifikacie w wysokości 90%, jakiej w uchwale
z dnia 28 października 2010 r,. udzieliła Rada Miasta Żyrardowa dla lokali spółdzielczych
w Żyrardowie (we wszystkich spółdzielczych mieszkaniach) użytkownicy lokali z prawem spółdzielczym wnoszą za przekształcenie:

- opłatę do gminy w wysokości 10% kwoty stanowiącej wartość przekształcenia użytkowania

wieczystego w prawo własności (ustala je gmina po wniesieniu formalnego wniosku przez

komplet posiadaczy lokali z danej nieruchomości tj. właścicieli i spółdzielnię),

- koszty wyceny gruntu przez rzeczoznawcę, którą zleca gmina,

- koszty uzyskania wypisów z rejestrów,

- koszty aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

Natomiast użytkownicy lokali, którzy posiadają prawo odrębnej własności, korzystają z mechanizmów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o przekształceniu prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności. Ich uchwała RM o bonifikacie 90%-owej nie dotyczy, oni mają zapisaną w ustawie bonifikatę w wysokości – 50%. Nie oznacza to jednak że wszystkich naszych 1630 właścicieli obejmie tylko ten poziom bonifikaty, ponieważ cytowana wyżej ustawa przewiduje również możliwość uzyskania dla nich  90%-owej bonifikaty. Warunkiem jest uzyskiwanie stałego dochodu w rodzinie liczonego na głowę poniżej aktualnej średniej płacy krajowej (w I kw. br. to 3.225,- zł.).

Wydaje się nam, że zdecydowana większość naszych właścicieli spełnia ten warunek.

Natomiast, jak to pisaliśmy w naszej informacji, w niniejszej rubryce w dniu 29 marca br., z bonifikat nie mogą korzystać użytkownicy lokali użytkowych zarówno wolnostojących jak i wbudowanych w budynku mieszkalnym.  To oni będą swoją odmowną decyzją, wobec obowiązku wpłaty pełnej wartości kwoty przekształcenia, blokowali przekształcenia dla całego budynku.

Koszty przekształcenia, jakie podawaliśmy uprzednio, wahać się powinny
w przedziale 100÷1000 zł, przy 90% bonifikacie. Ich dokładny poziom ustalą służby gminy, po złożeniu formalnego wniosku z każdej nieruchomości oddzielnie. Jednak na razie nie zanosi się na jakikolwiek wniosek.

Dokonana ocena ponad trzymiesięcznego okresu przeprowadzonej akcji informacyjnej w 117 budynkach i uzyskane deklaracje od ich mieszkańców pokazują, że chęć przekształcenia prawa do gruntu wyraża średnio 18,2 % z nich.

Na poszczególnych przebadanych dotychczas  budynkach zainteresowanie to waha się w przedziale od 0% (!) do 53% użytkowników lokali. W ośmiu budynkach kształtowało się ono powyżej 40%, zaś w 10-ciu poniżej 5%, a w 28 poniżej 10%. Pozostałe budynki to przedział zainteresowania od 10% do 40%.

Do kompletu niezbędnego dla sformułowania wniosku do Prezydenta Miasta
o przekształcenie prawa do gruntu potrzeba zaś 100% użytkowników w budynku.

Dlatego z oczywistych powodów akcja ta w chwili obecnej dla tej grupy budynków zostaje zawieszona. Nie spodziewamy się też, że w pozostałych 27 budynkach do których docierają jeszcze nasze informacje ulegnie to nagłej zmianie. Będziemy czekali na nową ustawę o przekształceniach prawa wieczystego, która ma wejść w życie 8 sierpnia br. i na warunki jakie ona zaproponuje.

A szkoda, bo mogło być inaczej, gdyby w okresie naszych starań o bonifikatę u Prezydentów Żyrardowa i w Radzie Miasta w latach 2004÷2007, wykazano zrozumienie dla społecznych oczekiwań spółdzielców w tym zakresie, bylibyśmy dziś z prawem własności do całej spółdzielczej ziemi, w ręku.

Po listopadzie 2007 r., w wyniku uchwalenia przez Sejm ustawy spółdzielczej
z 14 czerwca 2007 r., pojawili się u nas w budynkach pierwsi właściciele a ich lokale wyprowadzone zostały z majątku spółdzielczego. Od 1 stycznia 2009 r. przeszacowano
w mieście blisko 3 krotnie,  wartość gruntów pozostających w wieczystym użytkowaniu .

Wtedy przy zgodzie na 90%-ową bonifikatę, gdy spółdzielnia była właścicielem wszystkich lokali w swoich budynkach, a cena gruntów w mieście 3 krotnie niższa i szacowana na ok. 2÷2,5 mln.zł, zaś przychody spółdzielni z przekształceń prawa do lokali na własnościowe sięgały 1 mln. zł. rocznie, możliwym było przekształcenie prawa do gruntu pod wszystkimi budynkami spółdzielni w wyniku decyzji jej organu stanowiącego,  którym było Zebranie Przedstawicieli, dla wszystkich przy symbolicznej  wpłacie ze strony mieszkańców. Dzisiaj na to przekształcenie trzeba  sumarycznie wyłożyć 6,5÷7 mln.zł. i muszą to zrobić wszyscy mieszkańcy wg klucza ustalonego dla działek związanych z ich budynkiem. Niestety przychody spółdzielni z tytułu przekształceń prawa do lokali, zostały z dniem 1 sierpnia
2007 r. zlikwidowane.

Szkoda, że tak się stało. Szkoda, że wtedy nie było zgody na jakąkolwiek bonifikatę dla spółdzielców. Dlaczego tak się stało, można by zapytać tych którzy we wskazanym okresie podejmowali w mieście decyzje w powyższych sprawach bądź mieli na nie wpływ?

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu