1.03.2011 r.

PLANY TECHNICZNO-EKONOMICZNE
SPÓŁDZIELNI NA 2011 r. UCHWALONE

Na swoim posiedzeniu w minionym tygodniu Rada Nadzorcza ŻSM zatwierdziła plany techniczno-ekonomiczne spółdzielni na 2011 r. W zakresie działalności podstawowej przewidują one w większości działań utrzymanie dotychczasowego poziomu wpływów i wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową. Zmiany następują jedynie w tych nieruchomościach, gdzie koszty działań eksploatacyjnych przekraczały poziomy ustalonych zaliczek oraz tam gdzie wyniki podgrzania wody
w mijającym okresie znacząco odbiegały od stawek zaliczkowych. Zmieniły się też stawki odpisu na fundusz remontowy o czym powiadomiliśmy mieszkańców w miesiącu październiku 2010 r.

Założenia do tegorocznych planów oparto o wyniki 2010 r. Uwzględniają one, obowiązujące od trzech lat, ustawowe wymogi (ust. o sm. z dnia 14.06.2007 r.) nakazujące prowadzenie rachunku kosztów eksploatacyjnych oddzielnie dla każdej nieruchomości oraz prowadzenie w podobny sposób rejestracji działań remontowych. Takie postępowanie wykazało, że na koniec 2010 r. z grupy 156-u nieruchomości 69 miało przekroczone koszty eksploatacji i dla nich stawka eksploatacyjna na 2011 r. zostaje podwyższona. Pozostałe utrzymują się w starej stawce, która będzie rozliczona po kolejnym okresie.

Znacznie większe dysproporcje występują w bilansie środków remontowych
w poszczególnych budynkach. Tutaj ujemny bilans otwarcia (niedobór) na dzień 1 stycznia 2011 r.  miało 67 nieruchomości, przy czym poziom niedoboru wielu z nich przekraczał dwu letni okres naliczeń (przy nowym poziomie stawek). Stąd podjęte decyzje o wyższym odpisie w opłatach na remonty.

W 2011 r. będą obowiązywały:

1. Stawki za lokale ustalone w oparciu o:

1.1. Naliczanie składników na m2 p.u. lokalu mieszkalnego miesięcznie:

- eksploatacja w zależności od budynku – od 1,08 do 2,09 zł/m2 p.uż

- konserwacja                                                                0,30 zł/m2 p.uż.

- wieczyste użytkowanie i podatki od nieruchomości – w zależności od powierzchni budynku i działki

- fundusz remontowy

1/ nieruchomości wspólnych:

● Osiedle Zachód                                            0,42 zł/m2 p.uż.

● Osiedle Wschód                                          0,52 zł/ m2 p.uż.

2/ budynkowy:

● Osiedle Zachód                                            0,81 zł/m2 p.uż.

● Osiedle Wschód                                          0,71 zł/m2 p.uż.

3/ budynkowy dla budynków ocieplonych:

● Osiedle Zachód                                            0,59 zł/m2 p. uż.

● Osiedle Wschód                                          0,49 zł/m2 p.uż.

- działalność społeczno-wychowawcza                        0,16 zł/m2 p.uż.

 

1.2. Składniki pozostałe naliczane na osobę lub lokal miesięcznie:

- opłata za utrzymanie spółdzielczej telewizji kablowej             10,00 zł/lokal

- śmieci                                                                                    9,50 zł/osobę

- dźwigi (w budynkach z dźwigami osobowymi)                         0,00 zł – parter

5,00 zł/osobę – I-piętro

10,00 zł/osobę powyżej I-piętra

- remonty instalacji gazowej                                                     4,50 zł/lokal

- konserwacja i dozór instalacji gazowej                                  2,50 zł/lokal

2. Opłaty za media naliczane wg aktualnych taryf ich dostawców.

Są to wnoszone miesięcznie:

- opłaty za koszty stałe dostawy ciepła,

- zaliczki na centralne ogrzewanie (indywidualnie w każdym lokalu),

- zaliczki za zimną wodę i ścieki (według indywidualnego zużycia),

- zaliczki na podgrzanie ciepłej wody (wg zużycia w węźle zasilającym budynek lub budynki),

- opłaty ryczałtowe za wodę i ścieki  z lokali nieopomiarowanych w wodomierze (liczone na osobę - 7 m3x9,77 zł/m3) od 1.02.2011 r.,

- zaliczka za podgrzanie wody dla lokali nieopomiarowanych 4 m3 x cena podgrzania m3 w węźle,

- opłaty za zużycie gazu w budynkach z systemem bezgazomierzowym (w zależności od stopnia zużycia w budynku),

- opata za gotowość podgrzania wody 10,50 zł/lokal.

 

UWAGA: W wyniku analizy kosztów podgrzania wody w budynkach z instalacją centralnej ciepłej wody utrzymanie dotychczasowej zaliczki za podgrzanie w 2011 r. występuje w 102-u budynkach, obniżenie w 5-ciu budynkach, zaś wzrost w 7-u.

3. Opłata za garaż.

Ujmuje nową wysokość opłat podatków gruntowych w mieście w 2011 r. Do stawki garażowej naliczana jest zgodnie z ustawą o VAT nowa stawka podatku w wysokości 23%.

 

--------------------------------

Uwzględniając powyższe założenia przyjęty na 2011 r. plan kosztów spółdzielni pokrywany wpływami od użytkowników lokali zamyka się kwotą 39,933 mln. zł. (w 2010 r. było 37,170 mln.zł.).

W planie tym przewiduje się m. innymi nakłady na następujące działania:

- 13,585 mln.zł na zakup energii cieplnej na cele grzewcze i podgrzanie wody,

- 0,429 mln.zł na energię elektryczną,

- 1,589 mln.zł na utrzymanie stanu sanitarnego, sprzątanie i odśnieżanie,

- 1,916 mln.zł na wywóz nieczystości stałych,

- 1,300 mln.zł za opłaty na rzecz gminy (podatki i wieczyste użytkowanie),

- 4,997 mln.zł na zakup wody i odbiór ścieków,

- 1,493 mln.zł na konserwację bieżącą,

- 5,334 mln.zł na działania remontowe ( w tym wymiana wodomierzy),

- 0,198 mln.zł na działania dozorowe i konserwacyjne przy instalacjach gazowych.

Zakres działań  technicznych  przygotowanych  przez  służby  techniczne  spółdzielni

i uzgodnione z samorządami, obejmujący działania remontowe i modernizacyjne znalazł się w planach technicznych Osiedli na 2011 r. Trwają także uzgodnienia z mieszkańcami budynków wytypowanych do ociepleń ścian,  dotyczące  warunków finansowych tych działań. W ich efekcie powstanie lista budynków w których w roku bieżącym takie działania będą prowadzone.

 

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu