09.11.2010 r.

PANIE PREZYDENCIE – DZIĘKUJEMY

 

Tytuł dzisiejszego artykułu to nie slogan wyborczy, chociaż wielu czytelnikom może się kojarzyć z przedwyborczymi harcami do stanowiska prezydenta miasta. Gdyby siedem lat temu poprzednia ekipa prezydencka zechciała się przychylić do wniosków spółdzielni o udzielenie znacznej bonifikaty dla wykupu przez nią dzierżawionych gruntów pod budynkami mieszkalnymi – dzisiaj problem byłby daleko za nami,
a wykup sfinansowano by ze środków wspólnych, bez angażowania pieniędzy mieszkańców. Ale poprzednicy Pana Prezydenta możliwości udzielenia bonifikaty nie widzieli, a on je po długich wahaniach zobaczył.

Na październikowej 50-tej Sesji Rady Miasta Żyrardowa wniosek Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o znaczącą (90÷95%) bonifikatę, kolejny raz po ubiegłomiesięcznej wpadce, był przedmiotem oceny radnych. Pan Prezydent A. Wilk zreflektował się co do potrzeby korekty poziomu udzielanej bonifikaty, zasadności której nigdy nie kwestionował i przedłożył Radzie Miasta uchwałę ustanawiającą 90%-owy upust przy wykupie gruntów przez spółdzielnię. Chcemy dodać, że bonifikata ta dotyczy także wszystkich pozostałych spółdzielni mieszkaniowych w mieście.

Cieszymy się, że uchwała została w całości poparta przez większość radnych, którzy we wcześniejszych dyskusjach na ten temat prezentowali odmienny pogląd.

To znaczny wysiłek gminy ponieważ w odniesieniu do aktualnych cen działek ta bonifikata  stanowi 14,650 mln. zł.

Gdyby to wcześniej zrobili poprzednicy Pana Prezydenta to przy ówczesnych cenach gruntów bonifikata sięgała by jedynie 5 mln. zł., a spółdzielnia zapłaciłaby nie 2,2 mln. zł (wg wyliczeń), a około 0,8 mln. zł.

Dlatego cieszymy się z decyzji Prezydenta i Rady Miasta. Uciszy ona naskakujących na nas krzykaczy i ortodoksyjnych zwolenników prawa do własności. Ucieszy też wszystkich, którzy na taką decyzję czekali.

Jednak naszą radość z bonifikaty studzą realia prawne w jakich się dzisiaj znajdujemy. Gdyby decyzja w sprawie bonifikaty o którą zabiegaliśmy od marca 2003 r. zapadła przed 29 lipca 2007 r. (wejście w życie nowelizacji ustawy o sm – uruchamiającej „tanie” przekształcenia prawa do lokalu), to napewno spółdzielnia sfinansowała by należną kwotę wykupu. Przed tym okresem wszystkie mieszkania miały status lokali spółdzielczych, zaś spółdzielnia mogła dysponować środkami z przekształceń prawa lokatorskiego na własnościowe, które wówczas zasilały fundusz remontowy. Sprawa byłaby prosta, bo po podjęciu decyzji przez władze statutowe spółdzielni (Zebranie Przedstawicieli) można by było przygotować i podpisać akty notarialne przekształcenia własności gruntu każdej nieruchomości pomiędzy Prezydentem miasta i spółdzielnią.

Dzisiaj sprawa wygląda inaczej i znacznie gorzej. W wyniku przekształceń prawa do lokali na przestrzeni ostatnich trzech lat z grupy 6992 lokali spółdzielczych 1631 uzyskało status odrębnej własności. Ich, przyjęta uchwała Rady Miasta  nie obejmuje, te lokale co może wydać się niezrozumiałe, są poza majątkiem spółdzielni. By uzyskać bonifikatę przy przekształceniu każdy z nich musi złożyć indywidualny wniosek do Urzędu Gminy. Ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. – o przekształceniach prawa wieczystego użytkowania w prawo własności umożliwia każdemu właścicielowi takie działanie. Zakłada też obligatoryjnie 50%-ową bonifikatę, zaś w przypadku rodzin niezamożnych (niżej niż średnia płaca krajowa liczona na głowę członka rodziny) bonifikata, może sięgać 90 %.

Trochę to dziwne, w kontekście do podjętej uchwały, która bonifikatą 90%-ową obejmuje wszystkie lokale spółdzielcze i ich użytkowników bez wyjątku, zaś przy odrębnych własnościach taką bonifikatę im odbiera. Ale to są właśnie meandry prawne i skutki niechlujstwa legislacyjnego w Parlamencie.

Kolejny problem prawny to taki, że nie może być przekształcenia prawa do gruntu pod budynkiem bez jednogłośnej zgody wszystkich stron, tzn. wszystkich właścicieli w nim mieszkających i większości mieszkańców z lokali spółdzielczych. My w spółdzielni ustaliliśmy, że ze względu na obowiązek wpłaty kwoty przekształcenia przez każdego
z użytkowników, wszyscy mieszkańcy lokali w prawem spółdzielczym muszą zdecydować
o przekształceniu. Zatem każda negatywna decyzja któregoś z właścicieli, czy użytkownika lokalu spółdzielczego zniweczy całe przekształcenie.

Z tą sprawą wiąże się kolejny problem dot. wysokości kwoty przekształcenia jaką musi wnieść każdy z właścicieli oraz użytkownik części spółdzielczej.

Co do tych pierwszych nie wiemy ile to będzie, o tym zdecyduje Urząd Miasta. Natomiast użytkownicy lokali spółdzielczych dla których wspólny wniosek przygotuje spółdzielnia, mają zgodnie z uchwałą wnieść jednorazowo kwotę odpowiadającą 10%-om wartości działki pod budynkiem, ustaloną w dniu złożenia wniosku.

Dysponujemy aktualnymi na dzisiaj cenami poszczególnych działek. Ustaliliśmy też jaki koszt, po uwzględnieniu 90%-owej bonifikaty należy wnieść za grunt. Dla każdego budynku jest on praktycznie inny. Liczony na m2 p.uż. lokalu waha się w przedziale od 0,72÷17,36 zł., przy czym średnio jest to około 7 zł. Daje to kwotę rzędu 300÷500 zł. za lokal, zaś w skrajnych przypadkach sięga 900 zł.

Ponieważ uchwała Rady Miasta obowiązuje w okresie do końca 2012 r., dlatego działania informacyjne i przygotowawcze rozpoczniemy niezwłocznie. Chcielibyśmy by zaistniała możliwość wcześniejszego gromadzenia środków poprzez ratalne wpłaty. Obok kwoty za przekształcenia prawa do gruntu będzie obowiązywała opłata notarialna od aktu
w wysokości około kilkunastu zł. oraz opłata za zmiany wpisów w księdze wieczystej
w wysokości 200 zł. (dotyczy głównie właścicieli).

Dlatego ciesząc się ze stworzonej przez Prezydenta Miasta możliwości mamy obawy, czy sytuacja ekonomiczna naszych członków i właścicieli pozwoli im te możliwości w pełni wykorzystać.

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu