07.09.2010

KOŃCOWE WYNIKI ROZLICZEŃ KOSZTÓW

CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SEZONIE 2009/10

 

Przedstawiamy poniżej końcowe wyniki rozliczenia minionego sezonu grzewczego, które były przedmiotem oceny przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w m-cu sierpniu. Informacja zawiera rozszerzone dane w stosunku do wyników cząstkowych jakie opublikowaliśmy trzy tygodnie temu. Sądzimy, że zainteresuje ona naszych mieszkańców.

 

1. Miniony sezon grzewczy był w ŻSM szesnastym okresem w którym koszty zakupu ciepła rozliczano przez system podzielników. Poza systemem pozostaje jedynie 9 budynków tzw. Czerskiego (w os. Sikorskiego i Żeromskiego) o 495 lokalach.

Podobnie jak uprzednio sezon ten był długotrwały. Rozpoczął się z początkiem października ub. roku, zakończył zaś w ostatnich dniach kwietnia br. Był również zdecydowanie kosztowniejszy ze względu na długotrwałą i ostrą zimę.

W trakcie jego trwania (od 1 lutego 2010 r.) została wprowadzona przez PEC blisko 7%-owa podwyżka w opłatach za zakupywaną energię. Natomiast płatności miesięczne po jej wprowadzeniu były nadal realizowane z wnoszonych zaliczek, których poziom ustalono przed sezonem. Miało to niewątpliwy wpływ na gorszy bilans w rozliczeniu kosztów ciepła pomimo przedłużenia dla 20-u budynków, płatności zaliczek o dodatkowy miesiąc.

 

2. Wyniki rozliczeń kosztów ciepła pokazują że w grupie 6470-lokali mieszkalnych opomiarowanych podzielnikami – 4363 uzyskało nadpłatę i wyniosła ona 785 tys.zł., zaś
w 2107 lokalach ich użytkownicy uzyskali ujemny wynik rozliczenia w wysokości 385 tys.zł. i będą zmuszeni do dopłacenia.

Per saldo nasi mieszkańcy uzyskali z rozliczeń globalną nadpłatę w wysokości
400 tys. zł.

Tylko w jednej nieruchomości o 48 lokalach przy ul. Okrzei 16 wszyscy mieszkańcy uzyskali nadpłatę z rozliczenia. W pozostałych wystąpiły zwroty i nadpłaty, przy czym na 148 budynków, saldo ujemne uzyskało 16.

Jeśli idzie o poziomy zwrotów czy dopłat to ekstremum dla zwrotów wyniosło 1720 zł. (przy zaliczce 2300 zł.). Zwroty powyżej 500 zł. miało 180 lokali.

Z kolei największa dopłata to 2415 zł. (przy zaliczce 680 zł.).

Te ekstremalne zwroty bądź dopłaty biorą się z różnych poziomów wnoszonych zaliczek, odbiegających w dół i w górę od poziomu średniego (np. max – 5,5 zł/ m2 bądź minimalne – 1,8 zł/m2.

 

3. W sezonie grzewczym 09/10 zakupiliśmy ciepła na cele grzewcze (w części zmiennej) za kwotę 5.528 mln.zł., z czego w budynkach z podzielnikami koszt wyniósł – 5,096 mln.zł., zaś w budynkach bez podzielników 0,432 mln.zł.

Zestawienie wyników w porównaniu z poprzednimi sezonami przedstawia poniższa tabela (dla budynków z podzielnikami).

 

Lp

Nazwa

2007/08

2008/09

2009/10

5:4 (%)

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

Koszty zakupu

Zaliczki wniesione

Nadpłaty

Skala nadpłat, oszczędności

3,896

4,374

0,478

10,9%

4,200

4,573

0,373

8,1%

5,075

5,474

0,400

7,9%

120,8%

119,7%

107,2%

97,5%

 

 

Wnioski: Zestawienie pokazuje, że pomimo coraz wyższych kosztów sezonu grzewczego, wynikłych z jego długości,  niskich temperatur a także systematycznych podwyżek taryf cieplnych, poprzez optymalizację zaliczek zbliżamy się do coraz niższych poziomów nadpłat i rosnącej grupy lokali z dodatnim rozliczeniem.

4. Średnia miesięczna zaliczka wnoszona przez statystyczny lokal w spółdzielni (w grupie lokali z podzielnikami) przez okres 7-m-cy wyniosła w minionym sezonie – 2,39 zł/m2.
(w ubiegłym sezonie – 2,00 zł/m2), zaś średni koszt zakupu rozliczonego ciepła wyniósł – 2,22 zł/m2 (poprzedni – 1,84 zł/m2).

 

Na poszczególnych osiedlach statystyka ta wypada następująco (w nawiasie poprzedni sezon)

zaliczka(zł/m2)  koszty (zł/m2)

- os. Sikorskiego (1 budynek)             - 2,57 (2,33)               2,17 (1,97)

- os. Żeromskiego                                           - 2,52 (2,12)               2,36 (1,89)

- os. Batorego                                                 - 2,42 (1,99)               2,24 (1,79)

- os. Centrum                                                  - 2,49 (2,05)               2,25 (1,87)

- os. Kościuszki                                              - 2,97 (2,35)               2,76 (2,32)

- os. Wschód                                                  - 2,34 (1,94)               2,22 (1,85)

- os. Teklin                                                     - 2,26 (1,93)               2,10 (1,75)

- os. Piękna                                                    - 2,12 (1,83)               1,89 (1,55)

 

Najlepsze budynki na poszczególnych osiedlach miały średnie wyniki zużycia kosztów ciepła następujące:

- bl. 57  os. Żeromskiego                    - 1,92 zł/m2 (ocieplony)

- bl. 26 os. Batorego                           - 1,82 zł/m2 (ocieplony)

- bl. 7 os. Centrum                              - 1,47 zł/m2 (ocieplony)

- bl. 3 os. Kościuszki                           - 2, 35 zł/m2 (ocieplony)

- bl. 14 os. Wschód                            - 1,80 zł/m2 (ocieplony)

- bl. 34 os. Teklin                                - 1,82 zł/m2 system WB-80

- bl. ul. Spółdzielcza 64                       - 1,46 zł/m2 nowa techn.

 

Te dobre wyniki uzyskały budynki o dobrej sprawności termicznej (ocieplone, nowe lub w technologii zmodernizowanej WB-80) oraz tam gdzie dyscyplina oraz wyniki oszczędzania u mieszkańców są wysokie.

 

Natomiast najsłabsze wyniki na poszczególnych osiedlach uzyskały:

- bl. 17 na os. Żeromskiego                 - 3,16 zł/m2

- bl. przy ul. Radziejowskiej                 - 2,87 zł/m2

- bl. 2 przy ul. 16 Stycznia                   - 2,2 zł/m2

- bl. 7 na os. Kościuszki                      - 3,24 zł/m2

- bl. 11 na os. Wschód                        - 2,44 zł/m2

- bl. 17 na os. Teklin                           - 2,47 zł/m2

- ul. Spółdzielcza 48 (os. Piękna)         - 2,53 zł/m2

 

W tej grupie budynków poza bl. 17 Żeromskiego, bl. 2 Centrum oraz segmentem
w os. Piękna, pozostałe budynki są nieocieplone w czym należy upatrywać gorsze wyniki. Wpływ na nie ma także niższa dyscyplina oszczędzania oraz mniejsza sprawność instalacji c.o.

 

5. Odnośnie rozliczeń w 9-ciu budynkach nieopomiarowanych (tzw. budynki Czerskiego), to w 7-u uzyskano nadwyżkę w bilansie zaliczek i kosztów, zaś 2 budynki musiały dopłacać.

 

6. Ocena uzyskanych wyników w sezonie grzewczym, który był długi i kosztowny świadczy, że rośnie grupa mieszkańców, która wykazuje nawyki i działania oszczędnościowe (67% uzyskało wynik dodatni). Stało się tak pomimo optymalnie nisko założonych zaliczek na poczet ogrzewania, które w minionym sezonie okazały się najniższe na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w stosunku do kosztów (o 7,9%).

Z kolei beztroskę wykazują ci, którzy nie korzystają racjonalnie z systemu termoregulacji
i którzy są zmuszeni do znaczących dopłat.

 

7. W nadchodzącym sezonie grzewczym będą obowiązywały stawki indywidualnych zaliczek ustalone na poziomie wyniku jaki uzyskał lokal w sezonie 2009/10.

 

Również na dotychczasowym poziomie pozostają zaliczki minimalne dla lokali
w budynkach z podzielnikami i wynoszą one 1,80 zł/m2 miesięcznie dla lokali mieszkalnych
i użytkowych. Podobnie, nie ulegają zmianie zaliczki maksymalne i wynoszą 5,50 zł/m2 dla lokali mieszkalnych i 7,00 zł.m2 dla lokali użytkowych.

Zaliczki dla 9-ciu budynków Czerskiego nie posiadających systemu regulacji cieplnej i podzielników są na poziomie uzyskanego wyniku z zaokrągleniem do części dziesiętnej. Zawierają się one w przedziale od 2,80 zł/m2 do 3,60 zł/m2.

O wielkości zaliczek w nadchodzącym sezonie, które będą obowiązywały od
1 października br., powiadomimy mieszkańców w przekazanym wydruku wymiaru opłat.

 

Zarząd ŻSM

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu